Corporate Identity

Pojem Corporate Identity (CI) můžeme chápat z několika úhlů pohledu. Může jít o vnitřní chování firmy v ohledu k zákazníkům a zaměstnancům i její chování na trhu. Při zakládání nové společnosti nás však zajímá zejména grafický design - vytvoření ucelené grafické prezentace společnosti do nejposlednějších detailů.

Tato vizuální prezentace firmy zahrnuje v první řadě logo (logotyp), ale i letáčky, vizitky, hlavičky papírů, razítka, potisky triček a všemožné propagační tiskoviny.

Kvalitní Corporate Identity musí být především čitelná a (stejně jako logo samotné) na první pohled identifikovatelná. Potenciální klient si musí automaticky propojit veškeré jednotlivé prvky firemní grafiky do jednoho celku. K tomu přitom stačí u opravdu dobrých CI např. už jen hra s barvami nebo fontem písma.

Tvorba CI je zásadní záležitostí při zakládání nové společnosti. Stejně jako v případě samotné tvorby logotypu máte přitom možnost nechat si vytvořit funkční Corporate Identity na klíč - rychle, kvalitně a za dostupnou cenu.